Beboermøder – Afdelingsmøder

Hvad sker der? – hvem bestemmer: ja det gør de beboere der deltager i beboermødet/afdelingsmødet. Derfor opfordrer vi, Skovbakkens afdelingsbestyrelse, jer til at møde op og deltage i beboermøderne og der gøre jeres indflydelse gældende.

Husordensregler, regler for dyrehold, huslejestigninger osv.

Som beboer i en almen bolig har du en unik mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der vedrører din bolig og afdeling.

BEBOER: som beboer er det dig der betaler huslejen og derigennem også til afdelingens drift.

BEBOERMØDE: (afdelingsmøde) I de enkelte afdelinger afholdes der mindst en gang om året et afdelingsmøde. Det er på dette møde alle forslag og beslutninger vedr. afdelingen behandles, diskuteres, fremlægges og evt. besluttes. Beboermødet er den øverste myndighed i afdelingen.

AFDELINGSBESTYRELSE: På beboermødet vælges en afdelingsbestyrelse bestående af en formand, et antal medlemmer samt suppleanter. Det er beboere, der ønsker aktivt at deltage i det beboerdemokratiske arbejde.

Afdelingsbestyrelsen har til opgave at udføre de opgaver den bliver pålagt af Beboermødet.

REPRÆSENSKAB: Medlemmer til repræsentantskabet vælges på afdelingsmøder/beboermøder i alle Boligselskabets afdelinger. Det er ofte beboere, der er medlem af en afdelingsbestyrelse, men andre beboere kan også blive valgt. Der afholdes repræsentantskabsmøder et par gange om året. Det er på disse møder at alle beslutninger, der vedrører Boligselskabet fremlægges, diskuteres, behandles og evt. besluttes.

Repræsentantskabet er Boligselskabets øverste myndighed.

ORGANISATIONSBESTYRELSE: Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle er valgt af repræsentantskabet til at varetage selskabets interesser, fastsættelse af husleje, regnskab m.m.

 

KAB: KAB er ikke et boligselskab, men et administrationsselskab. KAB sørger for at opkræve husleje, varmeregnskab, ventelister, juridisk bistand osv. Arresø Boligselskab betaler et administrationsgebyr til KAB for at varetage disse opgaver.

BL-DANMARKS ALMENE BOLIGER: BL er en sammenslutning af samtlige almene boligselskaber i Danmark. BL er et politisk organ, der varetager den almene sektors interesser og agerer som ”vagthunde” overfor myndighederne og de beslutninger og love, der vedtages af f.eks. folketinget.

 

 

 

Med venlig hilsen

Skovbakkens afdelingsbestyrelse

Arresø Boligselskab