Bestyrelsesmøde d. 16-06-20 kl. 19

Tilstede på mødet: Merete, René, Marianne og Susan

Afbud fra: Danni

Referent: Susan

Siden sidst:

Marie-Louise er trådt ud af bestyrelsen og Heidi er fraflyttet boligselskab. Der er ingen suppleanter der kan træde ind i bestyrelsen.

Der er indkaldt til budgetmøde den 11. August kl.17-19, repræsentantskabsmøde d. 1. September og afdelingsmøde 15. September.

Og der er holdt et organisationsmøde siden sidst. Der vil blive holdt et formandsmøde d. 13. Oktober kl. 17-20.

Låger:

Vi har fået en klage over, at lågen ved beboerlokalet ikke er låst mere, men den har ikke været låst i et par år. Den er åben, da vi har fået lavet en gangsti, så gangbesværet og kørestol bruger har bedre adgang.

Havevandring:

Der har ikke været så mange der skulle have brev, så det er dejligt og godt at beboerne er gode til at ordne. Der skal fælles nogle træer i P, da det går ud over husene.

Beboerlokalet:

De der lejer lokalet, skal kun feje og tørre krummer af bordet. Der bliver trukket i depositum for rengøring pga. Corona. Der bliver et tillæg til kontrakten, som man også skal underskrive.

Leje af det lille beboerlokale er der lukket for det pt.

Vi ser stadig på service til det store beboerlokalet. Susan tjekker beboerlokalet efter det er lejet ud.

Storskrald:

Det bliver ikke til noget næste gang.

Fremtidige beboer arrangement:

Vi må vente og se hvad der sker pga. Corona, vi tager fat i det igen efter afdelingsmødet.

Evt.

Næste møde 11 August kl. 17-20.