Bestyrelsesmøde d. 28/5 kl. 18.
 
Deltagere:
Merete, Susan, Heidi, Rene, Marianne, Lili, Marie-Louise, Danny.
 
Dagsorden:
Spisning kl. 18. Derefter startede mødet kl.19.
Godkendelse af sidste referat.  Referat godkendt.
 
Siden sidst: 
Havevandring. Susan syntes det så helt godt ud.
Der er sendt 23 breve ud til haveejere,som lige skal komme igang med haven.
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde d.27/5.
Regnskabet for 2018, for Skovbakken, blev godkendt.
Derudover har der været afholdt 2 mindre beboermøder vedr. trafikken på Skovbakken.
Trafik på Skovbakken fremover: En gruppe ( Susan, Merete, Oliver) og kommunen, vil i fællesskab klargøre, hvad der egentlig er af muligheder. Der var mange ønsker,også flere
modsatrettet. Det er faktisk et svært puslespil.
  
Kommende beboerarrangementer:
Ikke noget nyt, møde senere i Juni.
  
Rutsjebanen:
Hvad må man egentlig bruge en rutsjebane til ? A.M. har haft en dialog med klageren.
Sagen vil blive taget op på Fællesmødet i September.
  
Storskrald: 
I ugen efter Pinse.
  
Beboerlokaler:
Udlejningen er rimelig god. I P er der flere mangler, som for eks. manglende service, glas, kun plads til 18. Derudover mangler både rengøring og en istandsættelse. Susan, Heidi og Marie-Louise laver en optælling og ser på hvad der egentlig skal laves. 11/6.
  
Evt:   
Intet.
  
Næste møde.  25/6 kl. 19.