Referat af møde i afdelingsbestyrelsen for Skovbakken den 21. januar 2020

Deltagere: Susan, Marianne, Rene, Heidi, Danny, Merete (referent)

Afbud fra Marie-Louise

 

  1. Referat fra sidste møde den 22. oktober 2019. Der mangler et referat.
  2. Siden sidst. Der har været afholdt formandsmøde for alle bestyrelsesmedlemmer om at være med i en afdelingsbestyrelse samt et temamøde om A-ordningen.
  3. Beboerlokaler. Hvad vil have af service, gryder og potter i P og 92B og til hvilken pris?.Susan og Heidi kommer med et overslag.
  4. Beboerarrangementer. Vi arbejder videre med ideen om en sommerfest på fodboldbanen. Vi kan eventuelt låne telt af aktivitetshuset. Det skal være en lørdag r middag. Eventuelt mulighed for børneloppemarked. Forslag om helstegt pattegris. Vi planlægger nærmere på de næste møder.
  5. Vand- og varmesystemer. Der skal foretages en større renovering og udskiftning af rørsystemerne. I første omgang gennemføres en undersøgelse med en projektleder fra KAB.
  6. Affaldsformidling. Der hensættes stadig storskrald ved molokkerne og dårlig sortering. Vi overvejer formidling fælles for hele selskabet. Susan undersøger mulighed for storskrald med forsyningen. Der vil blive krav om sortering i flere fraktioner, bl.a. plast og metal, men kommunen har endnu ikke vedtaget, hvilken ordning det skal være.
  7. Adgangsvej fra beboerlokalet til parkeringspladsen ved servicecentret bør ændres. Der har tidligere været talt om et lavt hegn med låge. Det gives videre til Hans.
  8. Eventuelt. Der har været et godt møde i Ølsted om havebofællesskabet.
  9. Næste møde bliver torsdag den 19. marts kl. 18.30 med spisning.