Referatet af afdelingsmøde den 26. februar.
 
Deltagere: områdechef Allan, Susan, Rene, Heidi, Marianne, Danny, Marie-Louise og Merete (referent).
Afbud: Lili.   Uden afbud: Qasam.
 
1. Præsentation af områdechef Allan Mortensen - gensidig orientering.
Vi fik en god snak om det fremtidige samarbejde.
 
2. Trafikudfordringer på Skovbakken.
Vi sætter gang i trafiktællinger på Egevej og Birkevej. Vi får så et resultat fordelt på køretøjer efter vægt (lastbiler og personbiler) og hastighed. Pris 12.000 kr. excl. moms.
Når vi har resultatet indkalder vi beboerne til møde. Der er  møde mellem boligselskabet og Halsnæs Kommune om rumlerillerne på Skovbakkevej fredag den 1. marts.
 
3. Henvendelse om hegn / sten på Skovbakkevej P.
Vi mener ikke, der er et problem, så vi siger nej. Allan skriver til beboeren herom.
 
4. Henvendelse om bolignet.
Ingen interesse. Vi har individuelle løsninger, der ikke går over huslejen.
 
5. Beboerlokalerne.
Vi holder fast i, at man skal betale, hvis oprydning efter leje ikke er i orden.
Marie-Louise skal have nøgler til begge lokaler. Hans sørger for det.
 
6. Eventuelt.
Alle afdelingsbestyrelser i Arresø Boligselskab er inviteret til formandsmøde den 4. april kl. 17 med oplæg om, hvordan vi får et aktivt og levende beboerdemokrati ved Julia Hunt fra Ingefair. Mødested kommer senere.
Næste bestyrelsesmøde fastlægges, når vi har resultatet fra trafiktællingerne.
 
Merete