Bestyrelsesmøde d. 24/4. kl. 19.
Deltagere: Merete, Susan, Heidi, Rene, Danni, Lili, Marie Louise. Afbud Marianne
       
Siden sidst:
Trafikmålingerne viste normal trafik for den type veje. Kun få overskred hastighedsgrænsen på stedet. Birkevej, Egevej og Valmuestien blev aflæst. Orientering om trafiktælling / parkering for de berørte beboere  ONSDAG. d. 22/5. kl. 19. i beboerhuset 92.
Vi deltog i et godt møde 4/4 om  demokrati i vores af deling. Vi kan se det er op af bakke, tidspres for mange i dagligdagen, manglende lyst til fællesskabet, og måske er mange alligevel godt tilfreds med deres tilværelse her i Skovbakken ?
Vi vil prøve at komme med et par forslag og opfordrer så dem der har lyst til at deltage.
LOPPEMARKED / BEBOERFEST i midten af August. Heidi ser på opgaven. STORSKÆRM i beboerhuset, så vi kan sportsbegivenheder sammen. Susan ser på det. Alle forslag er velkomne.
Opfølgning af sager: 
Garager skal bruges som garager, enkelte er blevet opsagt. Ved udlejning skal fremvises en registreringsattest
Rengøring opgange /  vaskerier:
1 april - 30 september. Opgange vaskes fremover hver fjortende dag.
1 Oktober - 30 marts opgange vaskes hver uge.
Vaskerier rengøres hver uge hele året.
Havevandring:
Susan sender besked ud om dato og tid.
Alle i bestyrelsen er velkomne til at deltage.
Storskrald:
Uge 24
Rutchebane ved Ahornvej:
Der cykles på rutchebanen vi kan ikke rigtig gøre noget ved det lige nu, tages op på September mødet.
Renovering af ungdomsboligerne :
I løbet af året 2019
 
Næste møde: Tirsdag d. 28/5 kl. 18. Susan sørger for mad.
 
Referat: Lili Larsen