Regler for opsætning af markiser i afdeling Skovbakken. 

Inden man påtænker at anskaffe og montere en markise, skal man indsende en ansøgning til Arresø Boligselskab med oplysning om fabrikat, farve, samt markisens placering.

OBS: Der må ikke opsættes markiser i det nyrenoverede afsnit A

I de andre afsnit må der opsættes en markise over dør og vindue på terrasse og over altan.

For at opnå et ensartet udtryk (samme linjeføring, højde) skal ejendomsmesteren anvise placering for montering af markisen.

Når markisen er opsat/monteret, skal arbejdet endeligt godkendes af ejendomsmesteren.

Markisen skal være af god kvalitet og skal kunne rulles ud og ind.

Markisen skal til enhver tid fremtræde pæn og i ordentlig stand. Hvis den ikke gør det, skal markisen fjernes af beboeren med fuld reetablering af murværk.

Markisen skal vedligeholdes af beboeren.

Enhver udgift ved etablering og fjernelse af markise vil til enhver tid være beboerens.

Ved fraflytning skal markisen nedtages af beboeren og murværk skal reetableres.

 

Udarbejdet af Skovbakkens afdelingsbestyrelse maj 2013