Deltagere: Merete, Lili, Susan,Heidi, Danni, Marie Louise, Rene,
Marianne. Afbud:Qasam, Hans (ejendomskontor) u/afb. Jørgen.
 
Referat godkendt.
 
Siden sidst:
Der har været afholdt Repræsentantskabsmøde,
Gik planmæssigt. Rene blev valgt ind i bestyrelsen.
 
Trafik:          
Skiltet " Legende børn" kan sættes op igen. Oliver.sørger for det og der indkøbes 2 nye skilte.
Ellers venter vi stadig på svar fra kommunen.
 
Nabohjælp: 
Susan rykker igen, mener skilte er på vej. Der op - 3 eller 4 indenfor prisrammen. Ved tilmelding ud- leveres klistermærker med NABOHJÆLP.
 
Facebook:   
Det går langsomt men sikkert fremad. Nu 92.Vi talte kort om de ting, som blev skrevet.
Plads for haveaffald og boldbane, og kommunens ændringer til projektet:  
Der skal opsættes et raftehegn,som tilplantes
Efeu. Højde 1,20 m.Campingvogne skal fjernes indenfor et par Md.HANS sætter sedler på.
Rækkefølge: 1 Haveaffaldsplads. 2. Boldbane 3. Hegn. Det er så småt gået i gang.
 
Beboerlokaler:
De som lejer lokalerne skal selv rengøre efter brug. Ved evt. manglende rengøring, skal der
betales, kontant afregning. Evt. vil Susans dat-ter påtage sig rengøringsarbejdet.
Borde /  stole /  porcelæn /  glas skal være ens i de to beboerlokaler. Heidi og Marie L. ser på
hvad der skal indkøbes nu. Der skal også købes 4 nye borde.
I P skal gulvene slibes, sættes nyt glas i dør. Hans vil se på økonomien.
92 B plads til 50 . P plads til 24 .
Bestyrelsen vil holde møderne i P
 
Havevandring:
Den 20/6 var Hans og Susan på havevandring.Danni påpegede at alle i bestyrelsen skulle kunne del-tage.Næste år aftales dato,så de der har tid og lyst går med.
 
Afdelingsmøde er fastsat til d. 11/9 . Merete snakker med Brian
ang. forslag vedr. radiatorer. Ellers skal evt. forslag være fremme senest 28/8.
 
Eventuelt: Intet.
 
Næste møde 28/8 kl. 19
Referat   Lili. Larsen