Tilstede:

Fra bestyrelsen:

Merete, Heidi,Danni,Marie Louise,Mariane,Rene,Lili.

Afbud: Jørgen, Mmai-Britt.        

Uden afbud: Qusam.

Fra Ejendomskontoret:

Brian.        afbud. Hans.

 

1.   Referat fra sidste møde:

      Referat godkendt

 

2.   Siden sidst:

       Temamøde  14/3. -4 deltog fra afd.bestyrelsen. Det var et godt møde

        Beboerlokale:Forventet udlejning først i Okt. (  92 ).

        6 beboere fra Birkevej har bedt om at få flyttet en bænk, skyldes uro fra unge.

        Der var lidt delte meninger vedr. problemet. Brian vil give svar.

        Kommunen vil  ikke skilte. "MED LEGENDE BØRN"  p.g.a. dårlig parkering fra

        beboernes side.

        Brian svarer også på dette.

        Markvandring: Susan, Brian og Hans har været ude og trave i vores område for at

        få et indtryk aftingenes tilstand. Fejl og mangler o.s.v. blev gennemgået.     

       Der. vil blive fremlagt en planlægning for de kommende år til Afdelingsmødet i

       September. 2018

 

3.  Storskrald:  Forløb uden problemer. Evt. endnu en dag til efteråret. Okt. blev foreslået.

       Til orientering , hvis I har store tunge ting, kan man låne en trækvogn gratis, forefindes

       ved ejendomskon.

 

4.    Fuglekasser: Vi må droppe disse kasser.Sagen er blevet undersøgt bla. a. i 

       andre  kommuner.

 

5.    Vejbump: Oliver er på sagen, venter på svar fra kommunen.

 

6.   Nabohjælp: Skilte er på vej.  Noget helt nyt, der vil blive opsat 2  hjertestartere - 1 ved 

       administrationsbygning.   og 1 ved Aktivitetshuset. Nu skal vi så have nogle hjerteløbere.

 

7.   Radiatorer: Opsætning vil blive frivilligt, skal gøres ( udføres) af autoriserede håndværkere,

      og det bliver på selvbetaling ca. 10.000 kr.

 

8.  Rampe:  Der vil nu blive indhentet priser.

 

9. Faxe-book. 89 medlemmer pt.  Vi forventer flere vil melde sig på banen.

 

10. Tjek af beboerlokaler, med forskellige emner tages op næste møde.Rengøring/optælling porcelæn  o.s.v,

 

Evt.  Rene fik bevilget lidt flere penge til hjemmesiden.

 

Næste møde:  Tirsdag d. 19 Juni. kl. 18. med spisning.  Merete sørger for mad.

 

 

Referent /. Lili Larsen