Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 6. juni 2017 kl. 18.30

 Tilstede: René, Marianne, Merete, Susan. Afbud: Heidi, Maibritt, Jørgen Fraværende: Quasam
 
1. Referat af mødet den 21. marts 2017 Godkendt og lagt på hjemmesiden og i mappen på kontoret.
 
2. Siden sidst Der er ved at blive oprettet havefællesskab mellem afsnit A og B på Skovbakken og de hvide huse i Ølsted, hvor der er store haver. Formålet er at sikre, at disse kun udlejes til folk, der vil holde haverne. Der er nedsat et udvalg, der arbejder videre med sagen: Susan, afsnit A, Inge Jelvard, afsnit B, Tommy, de hvide huse og Kirsten fra Arresø Boligselskab.
Der har været repræsentantskabsmøde i Arresø Boligselskab. Organisationsbestyrelsen blev reduceret fra 9 til 5.
Ny bestyrelse er, fra Skovbakken: Susan (formand) og Merete. Fra Karlsgave: Jan Kragh. Fra Ølsted: Tonni (næstformand) og Tommy. René fra Skovbakken er 1. suppleant.
 
3. Forslag Tøjcontainer på Skovbakken: Hans har fået en henvendelse om opstilling af tøjcontainer på Skovbakken til fordel for Red Barnet.
Vi siger ja og melder tilbage til Hans at ordne det praktiske. Vi mener, den bedste placering er ved Egevej 11 og 13 ved molokkerne der. 
Adgang Egevej: En nabo bag Egevej ønsker adgang med en gravemaskine og retablere bagefter. Vi siger ja, hvis det sikres, at der ikke kan ske skader på faskinerne til regnvand.
Det skal også sikres, at der retableres – det skal skrives ned i aftale. Der skal tages billeder – videregives til Hans.
Nabohjælp: Vi skal have et forslag klar til afdelingsmødet i september.
Storskrald: Der er endnu ikke holdt møde med Halsnæs Forsyning.
Legeplads og plads til haveaffald: Venter på de sidste ting. Påbegyndes efter sommerferien. 
Havevandring: Merete og Hans var på markvandring den 2. maj Susan og Hans har været på havevandring. 26 har fået brev om mangler.
 
4. Eventuelt: Løs snak om livet på Skovbakken
 
5. Næste møde onsdag den 2. august kl. 18 med spisning. René køber smørrebrød.