Referat af møde i afdelingsbestyrelsen onsdag den 2. august 2017 kl. 18.00
 
Tilstede: René, Marianne, Merete, Susan, Heidi, Jørgen
Afbud: Maibritt
Fraværende: Qasam
 
1. Referat af mødet den 6. juni 2017 Godkendt og lagt på hjemmesiden og i mappen på kontoret.
 
2. Siden sidst Beboerlokalet lukkes for udlejning mellem 1. august og 1. maj (klar til bestilt udlejning den sidste weekend i april). Administrationen flytter ind, mens kontorindretningen bygges om. Køkkenet nedlægges og der indrettes anretterkøkken i baglokalet. Vi kan evt. Søge dispositionsfond til småjusteringer. Eventuelt nye gardiner, foldevæg kan fjernes. 
 
3. Forslag Budget 2018 Der er korrektion for regnskab 2017, tilskud har ændret underskud til overskud. Det nye budget vil på grund af merudgifter medføre en huslejestigning på 5,37 % svarende til 38,06 kr. pr m2 pr. år.
 
Jørgen har forslag om, at afsætte 5.000 kr. til beplantning på Møllen. Der er afsat midler i budgettet til beplantning, så beplantningen på Møllen kan tages herfra.
 
Nabohjælp vil koste ca. 3000 kr. Susan udarbejder forslag til afdelingsmødet.
 
Storskrald Der er opstillet 2 papcontainere. Vi skal oplyse beboerne om det. Vi prøver storskrald igen i oktober med Halsnæs Forsyning.
 
Beboerlokaler Afsnit P trænger til grundig rengøring. Merete kommer med forslag til øget leje i P. Der har været problemer med mangler i beboerlokalerne, hvor det har været svært at finde ud af, hvornår de er opstået. Vi skriver ind i kontrakterne, at man er forpligtet til påtale mangler ved overtagelse af beboerlokalet.
 
Afdelingsmøde den 12. september Vi udarbejder forslag på næste møde 
 
4. Eventuelt: Løs snak om livet på Skovbakken Vejlys – lamperne er for lave.
 
5. Næste møde tirsdag den 29. august kl. 18.30.