Budget/regnskab mm..

Tilstede fra bestyrelsen: René, Merete, Marianne og Susan

Afbud fra: Danny

Fra servicecentret: Hans, Lene, Allan

Dagsorden:

1. Budget og regnskab.

Vi fik en gennemgang af det og om den huslejestigning der kommer til vores afdelingsmøde. Ellers ser det okay ud, så vi godkendte det.

2.  Orientering om vild med vilje.

Vi fik lige en kort snak om, at det var en spændende dag, hvor vi var rundt i afdelingen for at se om vi kan gøre mere end vi gør i forvejen. Der er flere steder hvor vi kan gøre noget og nogle af de steder vi har, kan man sprede flere frø ud, så man får nogle flere blomster, så der kommer flere sommerfugle og insekter. Der er sat 200.000 kr af i budget, så man kan gøre noget uden at vi kommer til øge henlæggelserne.

3.  Afdelingsmøde d. 15. september 2020 kl. 19.

Vi snakket om hvordan vi forholder os til afdelingsmøde og de retningslinjer der er og det forslag bestyrelsen har omkring havebofællesskabet, hvor der kommer et tillæg til husorden som gælder kun for havebofællesskabet.

4.  Beboerlokalet P

Der er blevet spurgt om man igen kan leje P, det åbner vi op for nu.

Referent Susan