Havevandring 2016

Havevandring/ vedligeholdelse af haver 

Ejendomsmester og afdelingsbestyrelse går 2 gange om året en tur rundt i afdelingen på ”havevandring”. Det gør man for at se om afdelingens haver bliver vedligeholdt i henhold til Skovbakkens vedtagne regler.

Den 10. maj var Ejendomsmester Hans B. Jensen og Afdelingsbestyrelsen rundt på Skovbakken ”på Havevandring” for at se om afdelingens haver bliver vedligeholdt, som de skal i henhold til afdelingens Husordensregler.

På turen rundt så vi mange haver, hvor lejeren har sørget for, at deres have er blevet vedligeholdt og det var en fornøjelse at se på.

Men vi så også en hel del haver, hvor lejeren ikke rigtig var kommet i gang endnu. Så det vil vi hermed opfordre jer til at få gjort noget ved.

14 dage før havevandring fik alle lejere med haver et brev med en påmindelse om, at vi ville komme og med en liste over de vedtagne regler for, hvad en velvedligeholdt have er.

På Skovbakkens Afdelingsmøde i september 2015 blev det vedtaget, at det er lejerens pligt, at fjerne ukrudt i egen have og under de hække der hører til lejemålet, både inde i egen have og ud mod sti eller vej.

 

 

 Hvad er så en vel vedligeholdt have:

 

 • Græsplænen skal slås jævnligt

 • Hækkene skal klippes 1 – 2 gange om året og må max. være 1.80 høj

 • Ukrudt under hækkene skal fjernes, ligeledes diverse vækster, som ikke er hæk.

 • Træer og buske skal beskæres, så de ikke bliver for høje, og dermed bliver til gene for naboerne.

 • I haven må der ikke opbevares bohave, som ikke har med almindelig havemøblering at gøre.

 • Lufter man sin hund i egen have skal dens efterladenskaber fjernes af hensyn til naboerne.

 • Carporte må ikke bruges til opbevaring af bohave eller lign.

 • Garage, carport og skur skal beboerne selv vedligeholde.

 • Med venlig hilsen

 • Skovbakkens Afdelingsbestyrelse

  2016