Tilstede:  Merete, Susan, Heidi, Mariane, Lili.
Afbud:  Fra resten i bestyrelsen.

Referat .  
Godkendt. René bedes sætte det på hjemmesiden.
 
Siden sidst. 
Støj fra legeplads blev igen diskuteret. Vi opgiver at gøre noget ved det p.t.
Indvielsen af det nye Servicecenter var fin. Lokalerne så flotte og indbydende ud og serveringen helt i top.
 
Trafik på Skovbakkevej.
Venter på tilbagemelding fra Oliver.
"Legende børn" afventer på besked fra Hans.
 
Nabohjælp. 
Der skal købes 2 skilte mere. Der skal også laves mærkater til dem, som vil være med. Susan og Oliver har tjek på det.
 
Facebook.
Nu er der 106 med i gruppen. Vi forventer flere.
 
Plads til haveaffald etc. 
Arbejdet er lidt forsinket.
 
Beboerlokaler. 
Efter Afdelingmødet skal lejekontrakten revideres. I P er der kommet 2 nyere borde. Begge lokaler kan nu lejes igen.
 
Afdelingsmøde d. 11/9 2018.
Indkaldelse til mødet er udsendt.
Bestyrelsen har modtaget 4 forslag. Derudover foreslår bestyrelsen indkøb af en fælles trailer.
Brian:  Angående tidligere drøftelser vedr. radiatorer. Kan det gøres via råderetten?.
2 træder ud af bestyrelsen, 2 er ikke på valg, resten vil gerne genopstille.
Eventuelt:
Der er kommet en skriftlig klage fra flere beboere, en fest varede til langt ud på natten for åbne døre og vinduer, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Derudover var der manglende
oprydning udenfor. Lidt selvjustits er ikke af vejen.
 
Referent:  Lili Larsen