Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.00
 
Tilstede: René, Marianne, Merete, Susan, Heidi, Jørgen, Danny. Lili Afbud: Marie-Louise og Maibritt Fraværende: Qasam
 
1. Referat af afdelingsmødet Susan sender referat og beretning til René til hjemmeside.
 
2. Siden sidst Beboerlokalet kan udlejes resten af året, da ombygningen først starter i det nye år.
 
3. Forslag Storskrald. Susan kontakter forsyningen med henblik på Storskrald her i oktober.
 
Vejbump- Vi mangler svar fra kommunen på trafiktælling og rumleriller- Merete udarbejder forslag til brev til kommunen.
 
Radiator i køkken. Susan kontakter Hans med henblik på at sætte en undersøgelse i gang.
 
Nabohjælp. Susan sætter gang i det.
 
fb-side. René arbejder videre med sagen. Kontakter Oliver for at høre om erfaringer fra Øksted fb-siden
 
Hegn Møllen. Det er organisationsbestyrelsen, der har besluttet det nye hegn ved Møllen, så det kan afdelingsbestyrelsen ikke gøre noget ved. 
 
4. Eventuelt: Løs snak om livet på Skovbakken Garager forfalder. Legeplads, kompost og boldbane etableres snart. Beboerlokalet i P bør forskønnes.
 
5. Næste møde tirsdag den 5. december kl. 18 i 92B – med forplejning. Vi inviterer Hans med.