Referat af møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag den 6. februar 2018 kl. 18.00

Tilstede:
Fra bestyrelsen
René, Marianne, Merete, Heidi, Jørgen, Danny. Lili, Marie-Louise, Maibritt
Afbud: Susan, uden afbud: Qasam
Fra ejendomskontoret: Brian, afbud Hans

1. Referat fra sidste møde Godkendt.

2. Siden sidst Vi har fået takkebrev fra Frede, som jo er stoppet i Arresø Boligselskab. Brian er driftschef - vil være på kontoret tirsdag og onsdag. Det er besluttet at opsætte 2 hjertestartere på Skovbakken. Tilbud til lejer om deltagelse i KABs sommerophold, hhv. familieophold og seniorophold. Arresø Boligselskab holder temadag for bestyrelsesmedlemmer om KABs nye digitale platform samt hvilken rolle man har som bestyrelsesmedlem, den 14. marts-

3. Forslag Storskrald. Igen i april? Nabohjælp. Intet nyt. Fugle- Forslag om stærekasselejligheder. Brian undersøger med Hans. Vejbump – intet nyt. Tages op med Halsnæs Kommune Radiator i køkken. Hans er ved at indhente tilbud. Det bliver ca. 10.000 kr. pr. lejemål. fb-side. Siden er oprettet. Nu må kendskabet til den udbredes. Gruppen skal bruges til, at vi kan komme hinanden nærmere på Skovbakken
Rampe i afsnit P mellem 114-116 til barnevogn og rollator. Brian undersøger med Hans.

4. Eventuelt. Administrationen er ved at blive bygget om. Seddel ud til lejere en af dagene- Ny praktikant på ejendomskontoret. Spørgsmål om videoovervågning. Brian undersøger nærmere. Tid til mark- og havevandring aftales. Vand i postkasser i P. Vandmåler i P. Jeg videresender mail fra Brian, der har undersøgt de forskellige emner nærmere.

5. Næste møde tirsdag den 17. april kl. 19 i afsnit P.