Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde på Skovbakken den 25. juni
 
Deltagere: Danny, Marie-Louise, Marianne, Heidi, Susan og Merete.
Afbud: Rene og Lili.
 
Siden sidst
Der har været flere henvendelser om larm fra rutsjebanen ved Ahornvej til både bestyrelsen og servicecentret.
Vi har gang på gang oplyst om, at vi ikke kan styre børns leg og anbefalet klager at gå i dialog med børnene. Vi vil ikke foretage os yderligere.
 
Der var storskrald lige efter pinse. Der blev rodet rundt i affaldet. Noget af det blev hentet af forsyningen, noget af det måtte vi selv sørge for.
Vi må overveje, om vi skal fortsætte storskrald på de præmisser. Der sættes også storskrald ved molokker og afleveres haveaffald på den nye plads i poser. 
Vi må igen informere beboerne. Vi har alle et ansvar.
 
Vi vil få en trailer sammen med Karlsgave til at låne ud til beboerne.
 
Gamle strygermusik m.v. I blokken på Egevej er sat i stand og er sat til udlejning.
 
Kommende beboerarrangementer
Vi har fået en henvendelse om et Tupperware arrangement i beboerlokalet. Det går ikke, da beboerlokalet ikke må benyttes til handel.
Udvalget arbejder videre med forslag til kommende arrangementer, f.eks. fællesspisning.
 
Trafikken på Skovbakken
Opsummering af trafiktællinger og beboermøde:
Trafiktællinger flere steder på Birkevej visite en årsdøgntrafik på på 200-230 og på Egevej 375. Det er meget normalt for den slags veje.
Hastighedsmålinger viste et gennemsnit omkring 16-22 km/time. 85 % kører under 29 km/timen.
Der er i måleperioden kun målt 2 biler med en hastighed over 40 km/timen.
Forslag fra beboere om eventuel lukning på midten af Birkevej og bump eller indsnævringer på Egevej.
Vi skal holde møde med kommunen om, hvilke muligheder der er.
 
Beboerlokaler
Der skal ses på servicet - vi kan købe nyt. Vi overvejer også nye mikroovne og kaffemaskiner.  Bordet i P skal laves. Sofaen i P er klam og skal ud.
 
Afdelingsmøde
Forslag om bum, lys og trafik.
Susan og Danny er på valg.
 
Næste møde tirsdag den 20. august kl. 19.